Информация за контакт:

Адрес:

гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“, етаж 1, офис 7

Телефон:

+359 898 920019

Електронна поща:

office@dkgroup.bg

Web:

dkgroup.bg

Локация:

Свържете се с нас: