За Нас

„ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД е създадено през 2009г. с основна дейност в сферата на образованието, професионално обучение и квалификация.

През 2010 г. получава лицензия с № 200912817 от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) за Център за Професионално Обучение (ЦПО) с 20 професии и 34 специалности.

През 2010 г. „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД става официален доставчик на услуги за обучение към Агенция по Заетостта за североизточна България по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

От май 2011 г. „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД стартира безплатни обучения по „Програма за Развитие на Селските Райони”, Мярка 111 за в градовете: Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Шумен и Търговище.

През 2012 г. се позиционира като водеща обучаваща организация в Североизточна България, като само за година обучените лица достигат 760 човека.

През 2015 г. Центърът за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е одобрен от Българска агенция по безопасност на храните като обучаваща институция на професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

В началото на 2018 г. разширява издадената от НАПОО лицензия и по този начин предлаганите професии достигат 25, а специалностите – 45.

През 2020 г. Центърът за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е одобрен от Българска агенция по безопасност на храните като обучаваща институция в областта на хуманното отношение при отглеждане, транспортиране и клане на животни.

Какво предстои? Упорита работа!