Курсове

Сортиране по:
Обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и...
Добави в любими
Обучение съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни...
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
40 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен/активен) с топящ се електрод (...
40 учебни часа
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
80 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен/активен) с топящ се електрод (...
80 учебни часа
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
62 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод (ВИГ)
62 учебни часа
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
42 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод (ВИГ)
42 учебни часа
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
78 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Ръчното електро-дъгово заваряване (РЕДЗ)
78 учебни часа
Добави в любими
Машиностроене и металообработване >
80 учебни часа
Придобиване на степен на правоспособност по заваряване чрез Ръчното електро-дъгово заваряване (РЕДЗ)
80 учебни часа
Добави в любими
Селско стопанство >
16 учебни часа
Придобиване на квалификация по част от професия
16 учебни часа
Добави в любими
Селско стопанство >
16 учебни часа
Придобиване на квалификация по част от професия
16 учебни часа
Добави в любими
Придобиване на квалификация по част от професия
16 учебни часа
Добави в любими
Придобиване на квалификация по част от професия
16 учебни часа
Добави в любими