За бизнеса

Много от компаниите днес са изправени пред трудности в намирането на подходящи кадри. Служителите или нямат изобщо необходимата квалификация, или я имат, но нямат документи, с които да я докажат. Ние от ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ осъзнаваме колко е важно за бизнеса да решава подобни проблеми бързо и лесно, затова и се стремим винаги да предлагаме бързи и ефикасни решения.

Ние знаем, че да отделиш един служител от работното му място носи загуби. Затова не очакваме собствениците и управителите на компании да бъдат винаги готови да изпратят служителите си на обучение. Но те могат да очакват това от нас, защото това е нашата работа. Ние ще дойдем на място във Вашата компания и ще обучим Вашите служители на място, без да ги отделяме от работните им места.

Можем дори да установим и признаем придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности.

В съответствие със Закона за професионалното образование и обучение ние можем да валидираме тези умения и да издадем документи, които да доказват квалификацията.

Без значение дали са усвоени нови знания, умения и компетентности или са валидирани неформално придобити такива, ние ще издадем на успешно завършилите обучение Удостоверение или Свидетелство, по образец на Министерство на образованието и науката.

За повече информация и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма.