Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

Продължителност: 30 учебни часа

Работно време:

Понеделник 09:00 - 17:00 часа
Вторник 09:00 - 17:00 часа
Сряда 09:00 - 17:00 часа
Четвъртък 09:00 - 17:00 часа
Петък 09:00 - 17:00 часа
Събота Затворено
Неделя Затворено

Контакти

  • гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“
  • +359 898 920019

Курсът „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ е агроекологично обучение, което се провежда по учебни план и програма за придобиване на квалификация като част от професия. Обучението е съобразено с националното законодателство, изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и ДФЗ.

Курсът е задължителен за бенефициенти към Държавен Фонд „Земеделие“, които кандидатстват като млади земеделски стопани по:

  • Мярка 10 „Агроекелогия и климат“
  • Мярка 11 „Биологично земеделие“

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава:

  • Удостоверение, по образец на ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД и признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите
  • Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката

Форми на обучение:

  • присъствени: дневна, вечерна, задочна, индивидуална
  • неприсъствени (дистанционни): самостоятелна

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма.

Проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

Правила за добри земеделски практики и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Агроекология

Възстановяване и опазване на екосистемите в селското и горското стопанство

Опазване и укрепване на биологичното разнообразие

Добри практики при възстановяване и опазване на екосистемите в селското и горското стопанство

Можете да се запишете за курса като подадете заявление за включване в курс по образец. Заявлението трябва да е попълнено и подписано според реквизитите и инструкциите в него. Заявлението може да бъде подадено електронно по имейл на office @ dkgroup.bg или в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“, етаж 1, офис 7.
Цената на курса се определя според формата на обучение. При присъствени форми на обучение цената се определя според брой обучаеми, график и място на провеждане. При неприсъствените форми на обучение цената е фиксирана.
При присъствени форми на обучение таксата се заплаща преди започване на курса. При неприсъствени форми таксата се заплаща преди издаване на документа за завършването му, с изключение на онлайн обученията. При тях таксата се заплаща преди започване на курса.
Не е задължително да се формира група, за да стартира курса. При неприсъствени форми на обучение, курсовете се провеждат индивидуално според ангажиментите на обучаемите. При присъствените форми на обучение обаче е необходимо формиране на група, за да стартира дадения курс.
Документите за успешно завършен курс се издават в деня на завършване на курса или в определен срок след изпита в края на обучението, в зависимост от конкретния курс и формата на обучение.
Действащото законодателство в страната определя реда и условията за провеждане на обучения. Незаконосъобразно е да се издава документ за завършено обучение, без най-малко да сте се явил(а) на изпит. Не съшествува форма на обучение, при която обучаемия да получи документ, без да е доказал усвоените знания. Съветваме Ви да не се доверявате на центрове, които са склонни да издават документи в несъответствие с националното законодателство, колкото и да сте ангажиран(а) или колкото и ниска да е цената за подобна услуга.
Няма обявления в момента.

Напишете първия отзив.

Моля влезте в профила си , за да добавите отзив