Отглеждане на пчели, добив на пчелен мед и пчелни продукти

Продължителност: 150 учебни часа

Работно време:

Понеделник 09:00 - 17:00 часа
Вторник 09:00 - 17:00 часа
Сряда 09:00 - 17:00 часа
Четвъртък 09:00 - 17:00 часа
Петък 09:00 - 17:00 часа
Събота Затворено
Неделя Затворено

Контакти

  • гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“
  • +359 898 920019

Курсът „Отглеждане на пчели, добив на пчелен мед и пчелни продукти“ се провежда по учебни план и програма за придобиване на квалификация като част от професия. Обучението е съобразено с националното законодателство, изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и ДФЗ.

Курсът е задължителен за бенефициенти към Държавен Фонд „Земеделие“, които кандидатстват като млади земеделски стопани по:

  • Подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски производители“
  • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (за млади земеделски стопани)
  • Схема за млади земеделски стопани (към Директни плащания)

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава:

  • Удостоверение, по образец на ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД и признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите
  • Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката

Форми на обучение:

  • присъствени: дневна, вечерна, задочна, индивидуална
  • неприсъствени (дистанционни): самостоятелна

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма.

Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда

Управление на земеделското стопанство

Обща професионална подготовка по пчеларство

Грижа за пчелите. Добив на пчелен мед и пчелни продукти

Добри пчеларски практики

Можете да се запишете за курса като подадете заявление за включване в курс по образец. Заявлението трябва да е попълнено и подписано според реквизитите и инструкциите в него. Заявлението може да бъде подадено електронно по имейл на office @ dkgroup.bg или в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“, етаж 1, офис 7.
Цената на курса се определя според формата на обучение. При присъствени форми на обучение цената се определя според брой обучаеми, график и място на провеждане. При неприсъствените форми на обучение цената е фиксирана.
При присъствени форми на обучение таксата се заплаща преди започване на курса. При неприсъствени форми таксата се заплаща преди издаване на документа за завършването му, с изключение на онлайн обученията. При тях таксата се заплаща преди започване на курса.
Не е задължително да се формира група, за да стартира курса. При неприсъствени форми на обучение, курсовете се провеждат индивидуално според ангажиментите на обучаемите. При присъствените форми на обучение обаче е необходимо формиране на група, за да стартира дадения курс.
Документите за успешно завършен курс се издават в деня на завършване на курса или в определен срок след изпита в края на обучението, в зависимост от конкретния курс и формата на обучение.
Действащото законодателство в страната определя реда и условията за провеждане на обучения. Незаконосъобразно е да се издава документ за завършено обучение, без най-малко да сте се явил(а) на изпит. Не съшествува форма на обучение, при която обучаемия да получи документ, без да е доказал усвоените знания. Съветваме Ви да не се доверявате на центрове, които са склонни да издават документи в несъответствие с националното законодателство, колкото и да сте ангажиран(а) или колкото и ниска да е цената за подобна услуга.
Няма обявления в момента.

Напишете първия отзив.

Моля влезте в профила си , за да добавите отзив