Основи на пчеларството

Продължителност: 30 учебни часа

Работно време:

Понеделник 09:00 - 17:00 часа
Вторник 09:00 - 17:00 часа
Сряда 09:00 - 17:00 часа
Четвъртък 09:00 - 17:00 часа
Петък 09:00 - 17:00 часа
Събота Затворено
Неделя Затворено

Контакти

  • гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“
  • +359 898 920019

Основната цел на НПП 2020-2022 (Национална програма по пчеларство за 2020-2022 г.) е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Поради големия брой желаещи подпомагане пчелари критериите за подбор са от ключово значение. Курсът „Основи на пчеларството“ дава приоритет от 15 точки при оценка на заявления за подпомагане по НПП 2020-2022.

Курсът „Основи на пчеларството“ се провежда по учебни план и програма за придобиване на квалификация като част от професия. Обучението е съобразено с националното законодателство, изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и ДФЗ.

Курсът дава приоритет от 15 точки при оценка на заявления за подпомагане по

  • Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“
  • Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“
  • Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава:

  • Удостоверение, по образец на ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД и признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите
  • Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката

Форми на обучение:

  • присъствени: дневна, вечерна, задочна, индивидуална
  • неприсъствени (дистанционни): самостоятелна

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма.

Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда

Обща професионална подготовка по пчеларство

Добри пчеларски практики

Можете да се запишете за курса като подадете заявление за включване в курс по образец. Заявлението трябва да е попълнено и подписано според реквизитите и инструкциите в него. Заявлението може да бъде подадено електронно по имейл на office @ dkgroup.bg или в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173, Бизнес център „Бий Гардън“, етаж 1, офис 7.
Цената на курса се определя според формата на обучение. При присъствени форми на обучение цената се определя според брой обучаеми, график и място на провеждане. При неприсъствените форми на обучение цената е фиксирана.
При присъствени форми на обучение таксата се заплаща преди започване на курса. При неприсъствени форми таксата се заплаща преди издаване на документа за завършването му, с изключение на онлайн обученията. При тях таксата се заплаща преди започване на курса.
Не е задължително да се формира група, за да стартира курса. При неприсъствени форми на обучение, курсовете се провеждат индивидуално според ангажиментите на обучаемите. При присъствените форми на обучение обаче е необходимо формиране на група, за да стартира дадения курс.
Документите за успешно завършен курс се издават в деня на завършване на курса или в определен срок след изпита в края на обучението, в зависимост от конкретния курс и формата на обучение.
Действащото законодателство в страната определя реда и условията за провеждане на обучения. Незаконосъобразно е да се издава документ за завършено обучение, без най-малко да сте се явил(а) на изпит. Не съшествува форма на обучение, при която обучаемия да получи документ, без да е доказал усвоените знания. Съветваме Ви да не се доверявате на центрове, които са склонни да издават документи в несъответствие с националното законодателство, колкото и да сте ангажиран(а) или колкото и ниска да е цената за подобна услуга.
Няма обявления в момента.

Напишете първия отзив.

Моля влезте в профила си , за да добавите отзив